ศาลจังหวัดธัญบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศาลจังหวัดธัญบุรีลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 147
กผ1269/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
กพ230/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
กพ241/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 13.00 น.
ผบ10316/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 16.30 น.
ผบ10317/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 16.30 น.
ผบ10318/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ10319/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ10320/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 16.30 น.
ผบ10321/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 16.30 น.
ผบ10322/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 16.30 น.
ผบ10323/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 16.30 น.
ผบ10324/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 16.30 น.
ผบ10325/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 16.30 น.
ผบ10326/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 16.30 น.
ผบ10327/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 16.30 น.
ผบ10328/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 16.30 น.
ผบ10329/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 16.30 น.
ผบ10359/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ10360/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ10361/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 16.30 น.
ผบ10362/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 16.30 น.
ผบ10363/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 16.30 น.
ผบ10364/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ10365/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ10366/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ10367/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ10368/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ10369/2561
นัดพิจารณา
เวลา 16.30 น.
ผบ10370/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 16.30 น.
ผบ10371/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 16.30 น.
ผบ10372/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 16.30 น.
ผบ10373/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 16.30 น.
ผบ10374/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 16.30 น.
ผบ10375/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 16.30 น.
ผบ10376/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 16.30 น.
ผบ10377/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 16.30 น.
ผบ10378/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 16.30 น.
ผบ10746/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 16.30 น.
ผบ10747/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 16.30 น.
ผบ10748/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 16.30 น.
ผบ10749/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 16.30 น.
ผบ10750/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 16.30 น.
ผบ10796/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ10797/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 16.30 น.
ผบ10798/2561
นัดพิจารณา
เวลา 16.30 น.
ผบ10799/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 16.30 น.
ผบ10800/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 16.30 น.
ผบ10801/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 16.30 น.
ผบ10851/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 16.30 น.
ผบ10852/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 16.30 น.
ผบ10853/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 16.30 น.
ผบ10854/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 16.30 น.
ผบ10855/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 16.30 น.
ผบ10856/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 16.30 น.
ผบ10857/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 16.30 น.
ผบ10858/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 16.30 น.
ผบ10859/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 16.30 น.
ผบ10860/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 16.30 น.
ผบ13042/2559
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.00 น.
ผบ13242/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ13463/2559
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
ผบ14238/2559
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ผบ1462/2559
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ15257/2560
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน หรือทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 9.3
ผบ15410/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ15933/2559
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ16824/2559
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ1705/2554
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 13.00 น.
ผบ195/2557
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ2497/2560
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ2822/2559
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 13.00 น.
ผบ3782/2554
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 13.00 น.
ผบ4015/2560
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
ผบ5108/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
ผบ5113/2554
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ5284/2561
นัดพิจารณา/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
ผบ5336/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
ผบ6015/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 13.00 น.
ผบ6408/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ6409/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ6678/2554
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ6782/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ6820/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ6989/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ7153/2561
นัดพิจารณา (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
ผบ7621/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ8250/2554
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ8624/2555
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
ผบ8827/2553
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.00 น.
ผบ9007/2557
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13.00 น.
ผบ9648/2558
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
ผบ9935/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ9936/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ9937/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ9938/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ9939/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ9940/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
พ1105/2560
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ8/2018

เวลา 9:
ม146/2561
นัดพิจารณา/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ม446/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
ม514/2560
นัดฟังคำพิพากษา (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
มร1/2561
นัดฟังคำพิพากษา/คำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 9.3
ย2/2018

เวลา 9:
อ1009/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
อ1156/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
อ1203/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ1313/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ1550/2561
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
อ1639/2555
นัดพร้อม/นัดฟังคำพิพากษา/ฟังผลชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ1703/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ1761/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
อ2099/2561
นัดฟังคำพิพากษาและฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ ห้องคุ้มครองสิทธิ์ เวลา 9.00 น.
อ2213/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 13.00 น.
อ2215/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ ห้องคุ้มครองสิทธิ์ เวลา 9.00 น.
อ2302/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.
อ2407/2560
นัดพร้อมฟังผลการชำระหนี้/นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.00 น.
อ2441/2560
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ2603/2561
นัดฟังคำพิพากษา
เวลา 9.00 น.
อ2630/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ ห้องคุ้มครองสิทธิ์ เวลา 1
อ2873/2561
นัดสืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ2919/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ ห้องคุ้มครองสิทธิ์ เวลา 9.00 น.
อ2922/2561
นัดฟังคำพิพากษา
เวลา 9.3
อ2925/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ ห้องคุ้มครองสิทธิ์ เวลา 1
อ3271/2561
นัดฟังคำพิพากษาและฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ ห้องคุ้มครองสิทธิ์ เวลา 13.30 น.
อ3297/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ ห้องคุ้มครองสิทธิ์ เวลา 1
อ3301/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ ห้องคุ้มครองสิทธิ์ เวลา 1
อ3324/2560
นัดฟังคำพิพากษาและฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ ห้องคุ้มครองสิทธิ์ เวลา 1
อ3610/2560
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ3808/2561
นัดคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ ห้องคุ้มครองสิทธิ์ เวลา 9.00 น.
อ394/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 13.00 น.
อ4086/2561
นัดคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ ห้องคุ้มครองสิทธิ์ เวลา 9.00 น.
อ4099/2561
นัดคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ ห้องคุ้มครองสิทธิ์ เวลา 1
อ4809/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ ห้องคุ้มครองสิทธิ์ เวลา 9.00 น.
อ484/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
อ5040/2560
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ5833/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ6041/2560
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ6396/2560
นัดฟังคำพิพากษาและฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ ห้องคุ้มครองสิทธิ์ เวลา 9.00 น.
อ6588/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ660/2559
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ678/2560
นัดฟังคำพิพากษาและฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ ห้องคุ้มครองสิทธิ์ เวลา 13.30 น.
อ83/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
อ873/2561
นัดฟังคำพิพากษาอยู่ที่ศาล
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
อ889/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 13.00 น.
อ98/2561
นัดพร้อมเพื่อฟังผลการชำระหนี้หรือฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 9.00 น.
อ995/2560
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 13.00 น.